Víza
Strata alebo krádež thajského pasu
Legalizácia dokumentov

VÍZA

S účinnosťou od 11.8.2011 môžu občania Slovenskej republiky, Českej republiky, Slovinskej republiky, Poľskej republiky , Maďarskej republiky a Lichtenštajnského kniežatstva vstúpiť na územie Thajského kráľovstva na účely turizmu bez víz pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • Pobyt osoby pri jednom vstupe nepresiahne 30 dní
 • Pobyt osoby vstupujúcej do Thajska cez pozemné hranice t.j. mimovzdušným priestorom zo susediacich krajín Kambodža, Laos, Mjanmarsko, Malajzia nesmie presiahnuť 15 dní
 • Pri opakovaných vstupoch do krajiny Thajského kráľovstva celková doba pobytov nepresiahne 90 dní za obdobie 6 mesiacov od prvého vstupu do Thajského kráľovstva
 • Osoba sa musí na obdobie svojho pobytu preukázať dostatočným množstvom finančných prostriedkov (10 000 Bahtov na osobu alebo 20 000 Bahtov na rodinu v hotovosti)
 • Osoba musí byť držiteľom platného cestovného pasu

Držitelia cestovných dokladov cudzích štátov sú povinní o vízum do Thajského kráľovstva požiadať pred vycestovaním.


V prípade pobytu dlhšieho ako 30 dní víza je potrebné prísť si vybaviť na konzulát OSOBNE!

Všetky dokumenty potrebné pre vybavenie víz do Thajského kráľovstva je nutné predkladať výlučne v anglickom jazyku!

POPLATKY ZA VÍZA PLATNÉ OD 1.1.2009

Víza sa vystavujú do nasledujúceho úradného dňa.
Príplatok za vystavenie víz na počkanie je 15 Eur.

a) Turistické víza
 • turistické víza sú určené pre uchádzačov, ktorí chcú vstúpiť do Thajského kráľovstva za účelom turizmu
 • Požadované dokumenty:
  • pas s dobou platnosti minimálne 6 mesiacov po návrate na Slovensko
  • čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
  • aktuálna fotografia uchádzača
  • spiatočná letenka - fotokópia
  • potvrdenie o ubytovaní v Thajsku (voucher, potvrdená rezervácia z hotela...) – pri 3 vstupových vízach!!!
 • Platnosť víz
  • Doba platnosti turistických víz je 3 mesiace (1-vstupové víza), alebo 6 mesiacov (2, 3 – vstupové víza), pričom na 1 vstup môže uchádzač zotrvať nepretržite v krajine 60 dní. Po dobe 60 dní je potrebné krajinu opustiť – vycestovať, a vrátiť sa na ďalší vstup.
 • Poplatky
  • 1 – vstupové víza: 30 Eur
  • 2 – vstupové víza: 60 Eur
  • 3 – vstupové víza: 90 Eur
 • Predĺženie / zmena víz
  • v prípade zmeny alebo predĺženia víz musí uchádzač vyplniť formulár o povolenie na imigračnom úrade (Office of Immigration Bureau on Soi Suan Plu, off South Sathorn Road, Bangkok 10120, tel. 02 287-3101-10), alebo na http://www.immigration.go.th.

b) Tranzitné víza
 • tranzitné víza sa vydávajú uchádzačom, ktorí chcú vstúpiť do Thajského kráľovstva z nasledovných dôvodov:
  • tranzit/prechod cez Thajsko do inej cieľovej krajiny (kategória „TS“)
  • účasť na športových aktivitách – športovci, športovkyne (kategória „S“)
  • členovia posádky v prístave (kategória „C“)
 • Požadované dokumenty:
  • pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate na Slovensko
  • čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
  • aktuálna fotografia uchádzača
  • doklad o vycestovaní z Thajska (potvrdená plne zaplatená letenka alebo iný lístok)
  • pozývací list preukazujúci uchádzačovu účasť na športových aktivitách v Thajsku
 • Platnosť víz
  • platnosť víz je 3 mesiace
 • Poplatok
  • 1 vstupové víza: 25 Eur
 • Predĺženie / zmena víz
  • V prípade zmeny alebo predĺženia víz musí uchádzač vyplniť formulár o povolenie na imigračnom úrade (Office of Immigration Bureau on Soi Suan Plu, off South Sathorn Road, Bangkok 10120, tel. 02 287-3101-10), alebo na http://www.immigration.go.th .

c) Non-Immigrant víza
 • Pracovné/Business víza
  • sú určené pre uchádzačov, ktorí chcú vstúpiť do Thajského kráľovstva za účelom práce
  • Požadované dokumenty:
   • pas platný minimálne 6 mesiacov od návratu na Slovensko
   • čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
   • aktuálna fotografia uchádzača
   • originál listu od spoločnosti, v ktorej je uchádzač zamestnaný na Slovensku, s uvedeným cieľom návštevy Thajska – vysielací list
   • pozývací list zo spoločnosti v Thajsku s uvedením dôvodov pracovného pozvania uchádzača, ako aj jeho plat, pozíciu a kvalifikácie (dokument musí byť podpísaný oprávneným generálnym riaditeľom a pečiatkou spoločnosti)
  • Platnosť víz
   • platnosť víz je 3 mesiace
  • Poplatky
   • 1 vstupové víza (3 mesačné): 55 Eur
  • Predĺženie / zmena víz
   • V prípade zmeny alebo predĺženia víz musí uchádzač vyplniť formulár o povolenie na imigračnom úrade (Office of Immigration Bureau on Soi Suan Plu, off South Sathorn Road, Bangkok 10120, tel. 02 287-3101-10), alebo na http://www.immigration.go.th .
 • Študentské/student víza
  • študentské víza sú určené uchádzačom, ktorí chcú vstúpiť do Thajského kráľovstva za účelom štúdia, účasti na projektoch, seminároch, konferencii alebo školení
  • Požadované dokumenty:
   • pas platný minimálne 6 mesiacov od návratu na Slovensko
   • čitateľne a kompletne vyplnený dotazník
   • aktuálna fotografia uchádzača
   • oficiálna nota z Thajskej školy/univerzity preukazujúca dôvod návštevy uchádzača adresovaná na konzulát Thajského kráľovstva v Bratislave – pozývací list
   • list preukazujúci prijatie uchádzača na štúdium z Thajskej školy/univerzity alebo inštitúcie
  • Platnosť víz
   • 3 – mesačné víza (jeden vstup)
   • ročné víza (viac vstupové)
  • Poplatky
   • 3 – mesačné víza (jednovstupové): 55 Eur
   • ročné víza (viac vstupové): 130 Eur
  • Predĺženie / zmena víz
   • - V prípade zmeny alebo predĺženia víz musí uchádzač vyplniť formulár o povolenie na imigračnom úrade (Office of Immigration Bureau on Soi Suan Plu, off South Sathorn Road, Bangkok 10120, tel. 02 287-3101-10), alebo na http://www.immigration.go.th .
Pozn.: Platnosť víza začína plynúť dňom požiadania o vízum na konzuláte t.j. pri vízach na počkanie v ten istý deň, pri vízach do nasledujúceho úradného dňa v príslušný úradný deň.


Žiadosť je potrebné vyplniť kompletne a čitateľne!